Spring til indhold

Bestyrelser

I Område Holbæk By samarbejder dagtilbuddenes forældrebestyrelser og skolebestyrelsen om til at skabe sammenhæng for børn og unge på tværs af dagtilbud og skole.

Når det lille barn har sin første dag i dagplejen eller vuggestuen, er det begyndelsen på en lang uddannelsesrejse, som er præget af tæt sammenhæng indenfor dagtilbuddet og under skiftet til skole. I Område Holbæk By tilbydes barnet et forløb uden markante overgange, da vi mener at sammenhæng har positiv betydning for barnets trivsel og læring. Dagtilbuddenes forældrebestyrelser og skolebestyrelsen er vigtige medspillere i arbejdet med at skabe denne sammenhæng.

Om dagtilbuddenes forældrebestyrelser

Om skolebestyrelsenFeedback

Sidst opdateret

22.05.2017

Ansvarlig redaktør

Ann-Marie Lykke Pedersen