Spring til indhold

Bestyrelser

I Område Holbæk By samarbejder dagtilbuddenes forældrebestyrelser og skolebestyrelsen om at skabe sammenhæng for børn og unge på tværs af dagtilbud og skole.

Når barnet har sin første dag i dagplejen eller vuggestuen, begynder en lang uddannelsesrejse præget af tæt sammenhæng indenfor dagtilbud og under skiftet til skole. I Område Holbæk By tilbydes barnet et forløb uden markante overgange, da vi mener at sammenhæng har positiv betydning for barnets trivsel og læring. Dagtilbuddenes forældrebestyrelser og skolebestyrelsen er vigtige medspillere i arbejdet med at skabe denne sammenhæng.

Om dagtilbuddenes forældrebestyrelser

Om skolebestyrelsenFeedback

Sidst opdateret

19.03.2020

Ansvarlig redaktør

Lars Søndergaard